Varsågod att ta!

Vi röjer och tömmer. Här ställer vi grejer som vi hoppas någon annan kan ha nytta av!
Kom gärna förbi!