Vårbruk

3 januari och vårbruket igång!
Lennart plöjer åt Gröna uddens andelsodling som utökar sina odlingar.