Tack till Johanna & Lennart!

Stort tack till Elfviks Gårds arrendatorer, Johanna Lagercrantz och Lennart Sund som i över 10 års tid förvaltat gården, dess marker och djuren på ett helt fantastiskt sätt!
Förvandlingen här ute på gården är något utöver det vanliga. Från att ha varit en ganska ”sömning” verksamhet, har Johanna och Lennart med sin energi, driftighet, entreprenörsanda och outtröttliga arbete skapat en egen Elfviks Gårds-värld med gårdsbistro, konstgalleri, antikhandel, skinnbod, second-hand shoppar och andelsodling. Bland annat.

Varje år har de ordnat och fixat med den populära vintermarknaden, Elfviksgårdsdagen och marknad till påsk. Alla event så omtyckta av alla besökare!

I mitten av mars tackar Johanna & Lennart för sig, och far vidare på nya äventyr. 
Vi önskar dem stort lycka till!