Fantastiska broderier – ny utställning på Galleri Elfva!

Processer av Anna Berg 9/4-28/4   kl. 12-16 

Anna Berg ställer ut sina textila verk som beskriver såväl den yttre som den inre världen.
 
”Mina broderier skildrar olika slags processer. Psykologiska, biologiska, kemiska och fysikaliska. Har erfarit att naturvetenskapliga fenomen ofta går att använda som metaforer för mentala tillstånd och dynamiken i mänskliga relationer.”
 
Vernissage 20/4 kl. 12-16