Anne-Lie Larsson Ljung och Bo Ljung på Galleri Elfva

Anne-Lie och Bo presenterar verk som rör sig kring det öppna idéspåret ”The Lateness of the Hour”. Här finner man bilder från den sena timmen, den skymningstid tid då allt har en möjlighet att förvandlas och där betraktaren välkomnas in i en mångtydig och performativ konstvärld.

www.anne-lielarssonljung.com

www.boljung.com

Öppetttider: 21 augusti – 30 augusti, fredag-söndag 12.00 – 16.00.

Välkomna!