Vårbruk

3 januari och vårbruket igång!Lennart plöjer åt Gröna uddens andelsodling som utökar sina odlingar.