Geten Gerda & Ko

Geten Gerda & Ko

På gårdens mejeri tillverkas ostkakor, färskost och blåmögelost. Beroende på säsong hämtas mjölken antingen från fjällkor och rödkullor på Lovö prästgård eller från jämtgetter på Vallgarns gård utanför Enköping.
Produkterna säljs på Gårdscafét, ICA Rudboda och på kringliggande kursgårdar. Sortimentet är ständigt under utveckling, håll utkik efter nyheter. Yoghurt på getmjölk och lagrade färskostar dyker förhoppningsvis upp under våren.

Då jag har småbarn hemma är mina tider minst sagt varierande. Om ni vill komma i kontakt med mig eller göra en beställning nås jag bäst på mobilen.

Kontakt
Sophia Nygård
mobil: 072-700 93 93
mail: getengerda@gmail.com